Middelgrote bedrijven: Vreemd vermogen

Het financieren van uw project, bedrijf of holding van bedrijven met geschikte schuldinstrumenten om zo een niveau van optimale liquiditeit te bereiken.

Bedrijven zijn onderling met elkaar verweven en de waardeketen waarin bedrijven opereren zijn steeds meer internationaal geïntegreerd. Internationaal opererende middelgrote bedrijven met een balanstotaal tussen de EUR 20 miljoen en EUR 500 miljoen beschikken over een divers palet aan assets, waarbij elke asset class een eigen financier nodig heeft. De financiering van deze assets is in het optimale geval op zo’n manier gestructureerd dat het cash flow producerende karakter van elke asset overeenkomt met de voorwaarden van het instrument waarmee het gefinancierd is. Wij vinden dat de financiers van deze assets diepgaande kennis van zowel de assets als de industrieën die zij financieren moeten hebben.

Wij als Capax Capital Partners:

  • Ontwerpen uw korte en lange termijn financieringsstrategie voor individuele assets en portfolio’s.
  • Herstructureren uw huidige financieringsfaciliteiten en brengen deze in overeenstemming met de gegenereerde cash flows.
  • Brengen uw korte en lange termijn financieringsbehoeften in kaart en trekken hier passende financieringsfaciliteiten voor aan.