Grenzeloos Kapitaal

Over alternatieve financiering wordt in Europa vooral gesproken als ieder ‘traditioneel’ bankkanaal is uitgeput. Iets wat overigens de laatste jaren steeds vaker voorkomt. In essentie is het niets anders dan financiering door een nog onbekende financieringspartner of via een nog niet bekende structuur. Vaak zonder tussenkomst van een bank.

Er wordt rechtstreeks geleend aan of geïnvesteerd in het bedrijf of project. In de VS kiezen bedrijven bewust voor alternatieve financiering en is het geen uit noodzaak geboren afgeleide. Zo kunnen geldstromen worden gebundeld en gesecuritiseerd. Dit concept stelt bedrijven in staat niet verhandelbare activa liquide te maken door via een Special Purpose Vehicle (SPV) de geldstromen te verkopen in de kapitaalmarkt.

Lees dit artikel ‘Grenzeloos Kapitaal‘ dat onlangs in het CFO magazine verscheen. Hierin lichten Sander Oude Luttikhuis en Floris Hollestelle de kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen in alternatieve geldstromen toe. De corporate agenda heeft er een vast aandachtspunt bij: succesvol zijn op de internationale kapitaalmarkten. Daarbij vormen zekerheden rond de te financieren geldstromen en de inzet van de juiste instrumenten uit de verzekerings- en kapitaalmarkt belangrijke componenten binnen het financieringsvraagstuk.

Grenzeloos Kapitaal

Goed op de hoogte zijn van de aanwezige alternatieven zorgt ervoor dat een bedrijf in staat is zich snel aan te passen. Binnen een continu veranderende omgeving maakt dat in een grenzeloze mondiale economie een cruciaal verschil.

Bron: CFO, Q3-2015 

No Comments Yet.

Leave a comment