Middelgrote bedrijven: Alternatief vermogen

Noordwest Europese bedrijven en projecten bieden mogelijkheden waarin combinaties van eigen vermogen en vreemd vermogen extra diversificatie opleveren voor de investeerder en waarmee ook de liquiditeit van deelnemingen- en schuldenportfolio’s wordt verbeterd.

Het financieringslandschap is veranderd en er is hierdoor een investeringsuniversum gecreëerd waarin aanbieders van eigen en vreemd vermogen nog steeds een grote rol kunnen spelen in situaties waarin geen ruimte is voor enkel conventioneel vermogen. Middelgrote bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de EUR 10 miljoen en EUR 250 miljoen bieden veel kansen om hybride kapitaal te gebruiken. Het zodanig structureren van dit hybride kapitaal dat het bedrijf of project profiteert van de karakteristieken van eigen vermogen en de aanbieders van dit instrument relatieve zekerheid krijgen met betrekking tot rente en aflossing (naast het opwaartse potentieel van een dergelijk hybride instrument), is één van de vele manieren om kapitaal alternatief aan te wenden.

Wij als Capax Capital Partners:

  • Bieden alternatieve investeringskansen voor eigen en vreemd vermogen.
  • Structureren hybride instrumenten voor bedrijven en projecten.
  • Managen en monitoren de investering voor de aanbieder van het hybride kapitaal.