Disclaimer

Hoewel Capax Capital Partners B.V. de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt Capax Capital Partners B.V. geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. Capax Capital Partners B.V. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Capax Capital Partners B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

E-mail: welcome@capaxcapitalpartners.com